Preparatie en gereed maken van de baan

Preparatie en voorbereiding van de baan

Vooraf gaande aan iedere tractor pulling wedstrijd is er al reeds veel voorbereidend werk verricht. De baan is gereedgemaakt, gedroogd, los gemaakt, gelijk gemaakt, stenen verwijderen, enz enz, alles om een goede kwaliteit baan te waarborgen. Soms word er zelfs een speciaal grondtype aangevoerd en door de baan gemixt voor betere grip en kwaliteit.

Voorbereidingen van de baan beginnen al weken, soms maanden voorafgaand aan een tractor pull wedstrijd.


Ook tijdens de wedstrijd word de baan voordurend aangewalst, gelijk gemaakt en indien nodig schoongemaakt tussen deelnemers in.

Preparatie en voorbereiding van de baan

Het in goede conditie houden van de baan waarborgd deelnemers er van allen min of meer dezelfde baancondities te hebben. Indien nodig kan water aan de baan worden toegevoegd. In sommige landen, zoals Nederland waar het bijvoorbeeld vaak regent, is soms een speciale drainage onder de baan welke voor tractor pulling word gebruikt aangelegd, om te voorkomen dat er teveel water onder de baan zou blijven zitten.

Français    Nederlands    English

 

Sitemap  Legale informatie  Contact
© Tractor-pulling.fr 2019